Natuurlijk doen we er altijd alles aan om de best mogelijke zorg te leveren, maar toch kan het voorkomen dat jij, als cliënt, een klacht hebt. Dat is natuurlijk heel vervelend en daarom willen we niets liever dan samen tot een oplossing te komen. Heb je een klacht? Vertel het ons, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het in de toekomst anders (beter) gaat. Zo verbeteren we samen de zorg. Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Bespreek de klacht met een medewerker van ZCNN

Heb je een klacht? Vertel het aan een van de medewerkers van ZCNN. Misschien is er sprake van een misverstand en kunnen we de klacht met een duidelijke uitleg verhelpen. We zoeken in elk geval graag samen een oplossing. Blijf dus vooral niet met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek.

ZCNN is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk portaal waar je met vragen en klachten terecht kunt. De medewerkers van het portaal kunnen bemiddelen bij het contact tussen jou en ZCNN en je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, zodat je klacht alsnog goed wordt opgelost.

Je kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Je kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. Telefonisch is het Klachtenportaal Zorg bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur via 0228-322205.

We gaan er vanuit dat het niet zover komt, maar voor meer informatie kun je kijken op https://klachtenportaalzorg.nl/geschillencommissie-kpz/ of https://geschillencommissiekpz.nl/

Ga je liever in gesprek met een vertrouwenspersoon?

Er kan zich een situatie voordoen waardoor je in contact wil komen met een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan je opvangen, begeleiden en ondersteunen bij een klacht over de zorg, bejegening of ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie).

Zij heeft een geheimhoudingsplicht en zal luisteren en adviseren. Dit alles met als doel om samen tot een passende oplossing te komen. Er zijn voor cliënten van ZCNN geen kosten verbonden aan het benaderen en praten met de vertrouwenspersoon en er wordt pas actie ondernomen als jij, als ‘klager’, daarmee instemt. Contact opnemen kan door te bellen naar 058- 744 00 22 of te mailen naar info@burovertrouwenspersonen.nl .

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Val je onder de jeugdhulp, je bent 18 jaar of jonger of val je onder de verlengde jeugdhulp (18 en 23 jaar). Dan kun je voor informatie, advies of goede raad over rechten en plichten binnen de hulpverlening terecht bij de vertrouwenspersoon Jeugdhulp: AKJ.
Je kunt de vertrouwenspersoon bellen, mailen of via hun contactformulier bereiken.

Telefoon: 088 555 1000
Email: info@akj.nl
Website: www.akj.nl/contact

Bezoekadres (na afspraak):
Emmakade 68, 8933 AV Leeuwarden

E-mail:
info@zcnn.nl 

Telefoon:
058 – 303 10 75