ZCNN is contracteert bij onderstaande gemeentes/partners

Groningen
  • RIGG: voor het leveren van zorg vanuit de jeugdwet
  • Gemeente Groningen, voor het leveren van Beschermd Wonen/Thuisplus (vanaf 18 jaar).
Friesland

Sociaal Domein Fryslân (SDF), gemeentes:

  • Sociaal Domein Fryslân (SDF), voor het leveren van (intramuraal) Beschermd Wonen/ Thuisplus;
  • Fryske Marren voor het leveren van Wmo-ondersteuning
  • Súdwest-Fryslân voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • OWO-gemeente (Ooststellingswerf, Weststellingwerf en Opsterland) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • Heerenveen voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • Noardwest Fryslan (Harlingen en Waadhoeke) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • Achterkarspelen & Tytsjerksteradiel voor het leveren van Wmo-ondersteuning.

Financiering op PGB basis behoort ook tot de mogelijkheden.

Hoe komt ik aan een indicatie?

Via de gemeente of gebiedsteammedewerker, behorend bij uw woonplaats, kan u in aanmerking komen voor Wmo ondersteuning. Ambulante begeleiding in Friesland is onderverdeeld in basis-, plus- en specialistische begeleiding.

Een Jeugdwet indicatie wordt afgegeven door een gecertificeerde organisatie als bijv. JB Noord, Regiecentrum en Nidos. Of wordt afgegeven door het CJG, gebiedsteam of het WIJ-team van uw woonplaats. Benieuwd wat we iets voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.