ZCNN is gecontracteerd bij onderstaande gemeentes en partners

Groningen
  • RIGG: voor het leveren van zorg vanuit de jeugdwet. Verblijf licht (productcode:43A35) en Individuele begeleiding basis (productcode:45A04)
  • Gemeente Groningen, voor het leveren van Beschermd Wonen, vanaf 18 jaar t/m 23 jaar. (15A61).
  • Gemeente Groningen, voor het leveren van Thuisplus, vanaf 18 jaar. (15A71)
Friesland
  • Fryske Marren voor het leveren van Wmo-ondersteuning
  • Súdwest-Fryslân (At Home First & Alliade/GGZ) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • OWO-gemeente (Ooststellingswerf, Weststellingwerf en Opsterland) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • Heerenveen voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • Noardwest Fryslan (Harlingen en Waadhoeke) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
  • Achterkarspelen & Tytsjerksteradiel voor het leveren van Wmo-ondersteuning.
Hoe komt ik aan een indicatie?

Via de gemeente of gebiedsteammedewerker, behorend bij uw woonplaats, kan u in aanmerking komen voor Wmo ondersteuning. Ambulante begeleiding in Friesland is onderverdeeld in basis-, plus- en specialistische begeleiding.

Een Jeugdwet indicatie wordt afgegeven door een gecertificeerde organisatie als bijv. JB Noord, Regiecentrum en Nidos. Of wordt afgegeven door het CJG, gebiedsteam of het WIJ-team van uw woonplaats. Benieuwd of we iets voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.