ZCNN is gecontracteerd bij onderstaande gemeentes en partners

Groningen
 • RIGG: voor het leveren van zorg vanuit de jeugdwet, product 24/7 verblijf licht incl. begeleiding (43A35)
 • RIGG: voor het leveren van zorg vanuit de jeugdwet, product individuele ambuluante begeleiding aan huis (45A04)
 • RIGG: product dagbesteding (41A18)
 • Gemeente Groningen, voor het leveren van Beschermd Wonen, vanaf 18 jaar t/m 23 jaar. (15A61).
 • Gemeente Groningen, voor het leveren van Thuisplus, vanaf 18 jaar. (15A71)
Friesland
 • Sociaal Domein Fryslân (SDF), voor het leveren van (intramuraal) Beschermd Wonen/ Thuisplus;
 • Fryske Marren voor het leveren van Wmo-ondersteuning
 • Súdwest-Fryslân (At Home First & Alliade/GGZ) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
 • OWO-gemeente (Ooststellingswerf, Weststellingwerf en Opsterland) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
 • Heerenveen voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
 • Noardwest Fryslan (Harlingen en Waadhoeke) voor het leveren van Wmo-ondersteuning;
 • Achterkarspelen & Tytsjerksteradiel voor het leveren van Wmo-ondersteuning.

Financiering op PGB basis behoort ook tot de mogelijkheden.

Hoe komt ik aan een indicatie?

Via de gemeente of gebiedsteammedewerker, behorend bij uw woonplaats, kan u in aanmerking komen voor Wmo ondersteuning. Ambulante begeleiding in Friesland is onderverdeeld in basis-, plus- en specialistische begeleiding.

Een Jeugdwet indicatie wordt afgegeven door een gecertificeerde organisatie als bijv. JB Noord, Regiecentrum en Nidos. Of wordt afgegeven door het CJG, gebiedsteam of het WIJ-team van uw woonplaats. Benieuwd of we iets voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.