Individuele begeleiding

We onderscheiden drie soorten individuele begeleiding: basis, plus en specialistisch. De begeleiding is meestal ambulant, dus bij de cliënten thuis. Het verschil tussen de drie begeleidingssoorten is de ernst van de problematiek. Bij ZCNN kunnen we deze begeleiding
in Friesland bieden vanuit de WLZ, Jeugdwet en WMO en hebben we ook ervaring met adolescenten met een justitiële achtergrond.
Welke begeleiding de cliënt ook ontvangt: samen werken we er meerdere keren per week en soms zelfs dagelijks aan om diens leven weer op de rit te krijgen. Zowel thuis als buitenshuis houden we toezicht en sturen we aan, we helpen met het aanbrengen van dagritme en -structuur en oefenen met het in de praktijk brengen van aangeleerde vaardigheden of aangeleerd gedrag. Cliënten die deze begeleiding ontvangen, hebben ook vaak een mantelzorger of hulp vanuit hun eigen netwerk. De begeleiding kan ook in combinatie met dagbesteding zijn.

Ambulante begeleiding in Groningen

In Groningen verlenen we ambulante begeleiding ook aan jongeren tussen de zestien en achttien jaar oud.

Benieuwd wat we voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Individuele Begeleiding Basis

Bij Individuele Begeleiding Basis is er meerdere keren per week een contactmoment tussen de begeleider en cliënt, met als doel om de zelfredzaamheid en participatie te vergroten.

Individuele begeleiding Plus

Onder Individuele Begeleiding Plus vallen bijvoorbeeld cliënten met niet aangeboren hersenletsel of een (zware) beperking. Maar ook cliënten zonder NAH of (zware) beperking kunnen hiervoor in aanmerking komen: vaak is er dan sprake van complexe en zware problematiek. Deze begeleiding is met name gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname. Ook hierbij worden vaardigheden aangeleerd en getraind, zodat de cliënt op termijn zich zelfstandig kan redden en zijn of haar steentje kan bijdragen aan de maatschappij.

Individuele begeleiding Specialistisch

Bij Individuele Begeleiding Specialistisch is er sprake van een crisissituatie of dreigende dak- of thuisloosheid. Natuurlijk doen wij er in zo’n geval alles aan om dat te voorkomen, want werken aan problemen, gezondheid en de toekomst gaat makkelijker vanuit een veilige thuishaven.