Ambulante begeleiding in Friesland

We onderscheiden drie soorten individuele begeleiding:

  • Basis;
  • Plus;
  • Specialistisch:
  • De begeleiding is ambulant, dus bij de cliënten thuis. Het verschil tussen de drie begeleidingssoorten is de mate van intensiteit. De begeleiding wordt geboden vanuit een Wmo of Jeugdwet indicatie.

Ambulante begeleiding in Groningen

In Groningen bieden we ambulante begeleiding aan jongeren tussen de 15 en 23 jaar. De begeleiding wordt geboden vanuit een Jeugdwet indicatie. Het accent bij deze vorm richt zich op praktische ondersteuning bij lichte en enkelvoudige problematiek. We stimuleren de ontwikkeling van de cliënt en ondersteunen bij de zelfredzaamheid. De begeleiding vindt zoveel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats.

De jeugd- en gezinsprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ geregistreerde HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional (bron: RIGG).

 

Welke begeleiding de cliënt ook ontvangt: samen werken we één of meerdere keren per week of soms zelfs dagelijks aan de hulpvraag op verschillende levensgebieden (financiën, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijk gezondheid, Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen enz.). We helpen met het aanbrengen van dagritme en -structuur en oefenen met het in de praktijk brengen van aangeleerde vaardigheden of aangeleerd gedrag.

Benieuwd wat we voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Individuele Begeleiding Basis

Bij Individuele Begeleiding Basis is er meerdere keren per week een contactmoment tussen de begeleider en cliënt, met als doel om de zelfredzaamheid en participatie te vergroten.

Individuele begeleiding Plus

Onder Individuele Begeleiding Plus vallen bijvoorbeeld cliënten met niet aangeboren hersenletsel of een (zware) beperking. Maar ook cliënten zonder NAH of (zware) beperking kunnen hiervoor in aanmerking komen: vaak is er dan sprake van complexe en zware problematiek. Deze begeleiding is met name gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname. Ook hierbij worden vaardigheden aangeleerd en getraind, zodat de cliënt op termijn zich zelfstandig kan redden en zijn of haar steentje kan bijdragen aan de maatschappij.

Individuele begeleiding Specialistisch

Bij Individuele Begeleiding Specialistisch is er sprake van een crisissituatie of dreigende dak- of thuisloosheid. Natuurlijk doen wij er in zo’n geval alles aan om dat te voorkomen, want werken aan problemen, gezondheid en de toekomst gaat makkelijker vanuit een veilige thuishaven.