Ambulante begeleiding in Friesland

Binnen de verschillende Friese Gemeentes, waar wij zijn aanbesteed voor het leveren van Wmo ondersteuning, wordt er onderscheid gemaakt in de intensiviteit van de ambulante begeleiding. Dit veelal in de vorm van individuele begeleiding basis en plus, maar ook zijn er gemeentes die andere termen hanteren zoals individuele begeleiding specialistisch, begeleiding intensief of gecategoriseerd in resultaten.

De begeleiding is (meestal) ambulant, dus bij de cliënten thuis.

Ambulante begeleiding in Groningen

In Groningen bieden we ambulante begeleiding aan jongeren tussen de 15 en 23 jaar. De begeleiding wordt geboden vanuit een Jeugdwet indicatie. Het accent bij deze vorm richt zich op praktische ondersteuning bij lichte en enkelvoudige problematiek. We stimuleren de ontwikkeling van de cliënt en ondersteunen bij de zelfredzaamheid. De begeleiding vindt zoveel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats.

De jeugd- en gezinsprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ geregistreerde HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional (bron: RIGG).

 

Welke begeleiding de cliënt ook ontvangt: samen werken we er één of meerdere keren per week en soms zelfs dagelijks aan om diens leven weer op de rit te krijgen. We helpen met het aanbrengen van dagritme en -structuur en oefenen met het in de praktijk brengen van aangeleerde vaardigheden of aangeleerd gedrag.

Benieuwd wat we voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Individuele Begeleiding Basis

Bij Individuele begeleiding basis is er één of meerdere keren per week een contactmoment tussen de begeleider en cliënt, met als doel om de zelfredzaamheid en participatie te vergroten. Om zo achteruitgang te voorkomen. Het accent bij deze vorm van begeleiding ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek, het gaat niet om het overnemen van taken, maar helpen. Oftewel samen doen en aanleren van taken. Taken als:

  • Administratie, geldzaken op orde, post en papieren doornemen;
  • Huishouden, het schoon en op orde houden van het huishouden.
Individuele begeleiding Plus

Individuele begeleiding plus is net als Individuele begeleiding basis erop gericht om zelfredzaamheid en participatie te vergroten, maar bij individuele begeleiding plus is er ook sprake van (tijdelijke) overname en regie. Dit in de vorm van ondersteuning bij tekortschietende vaardigheden, vaardigheden als:

  • Organisatie van de huishouding;
  • Communicatie;
  • Plannen en uitvoeren van taken;
  • Besluiten nemen;
  • Dagelijkse bezigheden regelen.

Ook hierbij worden vaardigheden aangeleerd en getraind, zodat de cliënt op termijn zich zelfstandig kan redden en thuis kan blijven wonen.

Over het algemeen is er voor het inzetten van individuele begeleiding plus sprake van meervoudige en complexe problematiek en zijn er hulpvragen op meerdere leefgebieden.

Individuele begeleiding Specialistisch

Bij Individuele begeleiding specialistisch is er sprake van een crisissituatie of dreigende

dak- of thuisloosheid. Natuurlijk doen wij er in zo’n geval alles aan om dat te voorkomen en de situatie te stabiliseren, door middel van een intensieve inzet van begeleiding.

Want werken aan problemen, gezondheid en de toekomst gaat makkelijker vanuit een veilige thuishaven.

Voor het inzetten van specialistische individuele begeleiding moet er sprake zijn van ernstige problemen op meerdere terreinen van wonen en leven.