Over ons

Sinds 2015 zetten wij ons in voor sociaal kwetsbare jongeren en volwassenen. Hoe groot of klein de hulpvraag ook is. We helpen onze cliënten door het bieden van maatwerk en structuur in het dagelijks leven. Het doel is om zo de zelfredzaamheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan een positief toekomstperspectief. Onze begeleiding kenmerkt zich als specialistisch en kleinschalig. Onze medewerkers zijn betrokken en ervaren. Met z’n allen zetten wij iedere dag opnieuw de schouders eronder en dat verwachten we van onze cliënten ook, want alleen samen kunnen wij een hulpvraag oplossen.

Team Friesland

Team Friesland

Team Groningen

Team backoffice

Missie

Het is onze missie om jongeren en volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of gedragsproblematiek te helpen bij het integreren in de samenleving door hun zelfredzaamheid en autonomie te bevorderen en hun toekomstperspectief positief te beïnvloeden.

 

Visie

Het zorglandschap verandert continu. Er zijn al jaren grote verschuivingen in de financieringsstromen; budgetten staan onder druk, terwijl de ernst en grootte van de
problematiek van cliënten juist toeneemt. Het vergt creativiteit om iedereen te ondersteunen op de manier waarop hij of zij daar het meest gebaat bij is, die uitdaging gaan wij graag aan.
Er ontstaat namelijk ook ruimte voor innovatie en van die ruimte maken we maar al te graag gebruik. Wij denken vanuit mogelijkheden en we vinden het belangrijk om van de kracht van onze cliënten uit te gaan. Door hen een veilige leefomgeving te bieden, maar niet buiten de maatschappij te zetten, gaan we actief aan de slag.