Wij zijn ZCNN

Zorg & Coaching Noord-Nederland. Zorgverlener voor jongeren van 16 tot 18 jaar en volwassenen met een hulpvraag. We begeleiden hen door middel van individuele ambulante begeleiding of groepsbegeleiding. Die groepsbegeleiding vindt plaats in een van onze woningen. Hier kunnen de jongeren en volwassenen beschermd wonen zonder dat ze buiten de maatschappij komen te staan.

Wachttijd

De actuele wachttijd voor Beschermd Wonen bedraagt ongeveer 3 maanden.
Mocht dit korter of langer worden dan maken wij dit kenbaar op onze site.

De actuele wachttijd voor Jeugd (24/7 verblijf incl. begeleiding) bedraagt voor onze woonlocatie in Groningen ongeveer 2 maanden.