Participatie & jobcoaching Ottema & Zwart

Onze visie

Het sociaal domein is aan verandering onderhevig, budgetten veranderen regelmatig en ook de doelgroep verschuift naar een groep die steeds verder afstaat van de arbeidsmarkt. Onze trajectbegeleiders en coaches dragen eraan bij dat deelnemers stijgen op de participatieladder en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wij zorgen ervoor dat dit een duurzame plaatsing kan zijn. We doen dit door te werken vanuit vertrouwen, verder te gaan waar anderen stoppen, ons verantwoordelijk te voelen voor het resultaat en met veel plezier.

Wil je meer weten over onze begeleiding bij jobcoaching of participatie in Friesland? Kijk dan eens op de website van ottema & zwart.

Ottema & Zwart