Beschermd wonen (begeleid wonen) in Groningen (Wmo, 18+)

In Groningen hebben we meerdere woningen, waar jongeren en volwassenen (intramuraal) beschermd wonen. De cliënten wonen hier omdat ze om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en onvoldoende vaardigheden bezitten om voor zichzelf te zorgen.

De cliënten krijgen 24-uursbegeleiding (nabij- en op afroep) op één van onze woonlocaties in de stad Groningen. Dit kan een studio of kamer met eigen keuken zijn of een kleinschalige woonvorm met maximaal 2 personen. In de woning heb je dan wel je eigen kamer. We bieden een veilige en stabiele woonomgeving wat een bijdrage levert aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Wil je graag weten of we iets voor jou kunnen betekenen? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Verblijf (begeleid wonen) voor jeugdigen (Jeugdwet, 16-23)

Voor jeugdigen van zestien tot drieëntwintig jaar, die vallen onder de Jeugdwet of verlengde Jeugdwet met (lichte) ontwikkelings- en of gedragsproblematiek. We bieden verblijf met gedeeltelijk toezicht en begeleiding. Er is een achterwacht 24/7  beschikbaar.

De begeleiding is gericht op onder andere:

  • Aanleren van sociale vaardigheden;
  • Verbreden sociaal netwerk en het hebben van een goede vrijetijdsbesteding;
  • Ontwikkelen van praktische vaardigheden;
  • Hebben van een positieve daginvulling, zoals school, stage en/of werk;
  • Voorbereiden op zelfstandig wonen (18-/18+);
  • Gezonde levensstijl, zoals voeding, persoonlijke verzorging en beweging;
  • Versterken van zelf- beeld-/vertrouwen;
  • Balans en perspectief voor de toekomst te vinden.

We werken met een individueel begeleidingsplan afgestemd op de hulpvraag van de jeugdige.

Samen werken aan de toekomst

ZCNN ondersteunt cliënten die intramuraal beschermd wonen of begeleid wonen.  De begeleidingsbehoefte is voor iedere cliënt anders en onze begeleiding wordt daarop afgestemd.

De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijke verwijzer zijn opgesteld.

Samen zetten we de schouders eronder, zodat iedereen de beste versie van zichzelf wordt.

ZCNN heeft een samenwerkingsovereenkomst met woningbouwverenigingen en de Gemeente Groningen voor proefwonen. Dit biedt een mogelijkheid om uit te stromen naar een eigen woonplek die zelfstandig gehuurd wordt.

Benieuwd wat we voor jou (of één van je cliënten) kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.