Beschermd wonen in Groningen

In Groningen hebben we meerdere woningen, waar jongeren en volwassenen (intramuraal) beschermd wonen zonder dat ze buiten de maatschappij komen te staan. De cliënten die van deze woningen gebruik maken, zijn vanwege psychiatrische problematiek tijdelijk niet in
staat om zelfstandig te wonen. De groepen krijgen 24-uursbegeleiding (nabij en op afroep) en zijn zo samengesteld dat de situatie voor iedere cliënt veilig is én ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Ook in Friesland bieden we beschermd wonen aan. Wil je graag weten of we iets voor jou kunnen betekenen? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Verblijf voor jeugdigen (licht)

Voor jeugdigen van zestien tot achttien jaar met (lichte) ontwikkelingsproblematiek of gedragsproblemen bieden we ook tijdelijk verblijf. In deze stabiele omgeving helpen we hen opnieuw balans te vinden. Dit is deels onder toezicht, met begeleiding op afroep en achterwacht, maar met zelfstandigheid als kern. Door individuele begeleiding en trainingen werken we samen toe naar het vooraf opgestelde, concrete en heldere perspectief.

Samen werken aan de toekomst

Samen werken we aan algemene dagelijkse levensverrichtingen. Zo zorgen we ervoor dat de verblijfsomgeving veilig en schoon is en blijft, en ondersteunen we bij het structureren van praktische vaardigheden. Van dagindelingen en besluitvorming tot psychische en lichamelijke gezondheid en opvoeden en opgroeien. Ook werken we aan het opbouwen van een sociaal netwerk en stimuleren we maatschappelijke participatie.

ZCNN ondersteunt cliënten die (intramuraal) beschermd wonen op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid. Met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te verhogen. De begeleidingsbehoefte is voor iedere cliënt anders en onze begeleiding wordt daarop afgestemd. Samen met cliënten zetten we de schouders eronder, zodat iedereen de beste versie van zichzelf wordt.

Benieuwd wat we voor jou (of een van je cliënten) kunnen betekenen? Neem dan contact
met ons op.