Beschermd wonen in Groningen

In Groningen hebben we meerdere woningen, waar jongeren en volwassenen (intramuraal) beschermd wonen. De cliënten wonen hier omdat ze om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en onvoldoende vaardigheden bezitten om voor zichzelf te zorgen.

De cliënten krijgen 24-uursbegeleiding (nabij- en op afroep) op één van onze woonlocaties in de stad Groningen. Dit kan een studio of kamer met eigen keuken zijn of een kleinschalige woonvorm met maximaal 3 personen. In de woning heb je dan wel je eigen kamer. We bieden een veilige en stabiele woonomgeving wat een bijdrage levert aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Ook in Friesland bieden we beschermd wonen aan. Zie www.zorgboerderijfrondida.nl. Wil je graag weten of we iets voor jou kunnen betekenen? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Verblijf voor jeugdigen (licht)

Voor jeugdigen van zestien tot achttien jaar met (lichte) ontwikkelings- en of gedragsproblematiek bieden we verblijf met gedeeltelijk toezicht, begeleiding en achterwacht maar met zelfstandigheid als kern. Door dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de jeugdige. Er wordt gewerkt met een individueel begeleidingsplan afgestemd  op de hulpvraag van de jeugdige. In deze omgeving helpen we hen opnieuw balans en perspectief voor de toekomst te vinden.

Samen werken aan de toekomst

Samen met de cliënten zorgen we ervoor dat de verblijfsomgeving schoon is en blijft. We ondersteunen onze cliënten bij het structureren van het dagelijks leven en vergroten van praktische vaardigheden. Ook werken we aan het opbouwen van een (positief-) sociaal netwerk en stimuleren we maatschappelijke participatie.

ZCNN ondersteunt cliënten die (intramuraal) beschermd en of begeleid wonen op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid. De begeleidingsbehoefte is voor iedere cliënt anders en onze begeleiding wordt daarop afgestemd. Samen zetten we de schouders eronder, zodat iedereen de beste versie van zichzelf wordt.

Benieuwd wat we voor jou (of één van je cliënten) kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.