We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die met ons gedeeld zijn. Ze zijn namelijk in vertrouwen aan ons verstrekt en dat vertrouwen willen we niet beschamen. We doen er dan ook alles aan om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op wettelijke grond noodzakelijk blijkt. Als een cliënt, bewoner of werknemer niet langer zorg van ons ontvangt, bij ons woont of bij ons werkt, bewaren we gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan.

ZCNN verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens

Voor onze bewoners en cliënten verwerken wij alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een woning te kunnen aanbieden of zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor werkgeverschap

Jouw gegevens inkijken, laten corrigeren of verwijderen

Heb jij gegevens aan ons verstrekt? Dan kun je die inkijken en vragen om correctie of verwijdering. Een verzoek hiervoor kun je schriftelijk indienen. Een voorbeeld van zo’n brief vind je hier: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Heb je een klacht?

Natuurlijk doen we er altijd alles aan om de best mogelijke zorg te leveren, maar het kan het voorkomen dat jij, als cliënt, een klacht hebt. Mocht dit het geval zijn, dan willen we je graag verwijzen naar ZCNN’s klachtenprocedure. En onthoud: klagen is niet erg. Door de klacht samen op te lossen, maken we de zorg beter!

ZCNN’s privacyregelement

We voelen ons erg verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en gaan heel secuur om met het verzamelen, bewaren en beheren van die gegevens. We vinden het ook belangrijk om daar transparant in te zijn, zodat jij weet dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. Hoe wij met persoonsgegevens en privacy omgaan, hebben we vastgelegd in een privacyreglement. Wil je het privacyreglement inkijken? Je kunt het opvragen via info@zcnn.nl.

Let op: ons privacyreglement kan gewijzigd worden. Dit is voor het laatst gebeurd op 24-08-2021

Disclaimer: ons privacyreglement is eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toepasbare wet- en regelgeving is natuurlijk altijd leidend en er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend.