ZCNN ISO 9002

ISO weer verlengd!

Yes, ook dit jaar weer geslaagd voor de (her)certificering ISO 9001.

Cliëntenraad ZCNN

Wij, Zorg & Coaching Noord-Nederland willen met ingang van 2022 een cliëntenraad opzetten. Hoe werkt de cliëntenraad en wat is het?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de begeleiding. De cliëntenraad heeft de volgende functies:
• is tolk: spreekbuis van de cliënten;
• is bewaker: bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen;
• is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Op dit moment zijn wij op zoek naar leden voor onze cliëntenraad, eind maart 2022 bekijken we wat de opgave is. Voor meer informatie neem dan contact op met ons via info@zcnn.nl ter attentie van de cliëntenraad

Sociale kaart Groningen

Meer informatie over onze woonplekken in de stad Groningen is te vinden op: https://socialekaartgroningen.nl/organisatie.php?id=1082

Ruben (23) werkt sinds kort bij ZCNN, dat is heel bijzonder, omdat hij hier is begonnen als cliënt. In dit bericht doet hij zijn verhaal.

“Op mijn twaalfde ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met organisaties in de hulpverlening. Mijn thuissituatie was dusdanig slecht dat ik uiteindelijk op mijn vijftiende uit huis geplaatst, ik kwam in een crisisopvang terecht. Vanaf dat moment heb ik besloten: ik ga niet meer terug naar huis. Ik heb eerst een tijdje bij vrienden geslapen, wat een slechte invloed op mij had. Ik was veel aan het blowen, waardoor ik uiteindelijk in een afkickkliniek belandde. Vanaf dat moment heb ik (jeugd)reclassering gekregen via Rick Klunder. Rick heeft mij toen die tijd geholpen. Ik kon in een fasehuis wonen in Groningen, waar ik uiteindelijk zo’n 7 tot 8 maanden heb gewoond. Er was hier zoveel focus op de verslaving, en niet om de dingen eromheen waardoor het stoppen erg moeilijk was. De sfeer was erg negatief, wat niet bevorderlijk was voor mijn situatie. Pas vanaf het moment dat ik ging werken ging het stukken beter. Ik zie dit ook echt als omslagpunt in mijn leven. Het hebben van structuur zowel als een doel voor de dag is zo belangrijk. Via Rick heb ik uiteindelijk een indicatie voor begeleid wonen gekregen. Een tijd later ben ik naar ZCNN gegaan, waar ik Bas Burgman, destijds mijn begeleider, leerde kennen. Via hem kreeg ik een kamertje in de Oosterpoort. Omdat het goed ging kreeg ik daarna een woning aan de Vismarkt, waar ik twee á drie jaar met heel veel plezier heb gewoond.”

Ik wil met mijn ervaring mensen helpen, en weer gelukkig maken.

“Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt waardoor ik structuur terugkreeg in mijn leven, van pakketten bezorgen tot werken in de bouw. Echter heeft het me altijd getrokken om anderen te helpen. Ik ben zo blij met de manier hoe het met mij is afgelopen, dat ik anderen dit ook wil bieden. Om die reden heb ik besloten om vanaf september dit jaar weer te beginnen met een opleiding, namelijk Begeleider Specifieke Doelgroepen op niveau 4 aan het Alfa College. Toen ik besloten had deze stap te zetten, heb ik  ZCNN weer benaderd. Ze hebben altijd tegen mij gezegd “mocht je ooit iets in deze richting willen doen, klop dan gewoon bij ons aan”. Vervolgens hebben zij mij een baan aangeboden wat me tot nu toe super goed bevalt. Waar Bas mij eerst begeleidde als client, begeleid hij mij nu in mijn inwerktraject. Ook werkt sinds kort Rick bij ZCNN. We zijn dus alle drie weer samengekomen. Ik kijk vol goede moed naar de toekomst, ik hoop binnen 3 jaar mijn diploma te behalen. Het lijkt me geweldig om daarna aan het werk te gaan als ambulant begeleider.”