ZCNN ISO 9002

ISO weer verlengd!

Yes, ook dit jaar weer geslaagd voor de (her)certificering ISO 9001.

Cliëntenraad ZCNN

Wij, Zorg & Coaching Noord-Nederland willen met ingang van 2022 een cliëntenraad opzetten. Hoe werkt de cliëntenraad en wat is het?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de begeleiding. De cliëntenraad heeft de volgende functies:
• is tolk: spreekbuis van de cliënten;
• is bewaker: bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen;
• is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Op dit moment zijn wij op zoek naar leden voor onze cliëntenraad, eind maart 2022 bekijken we wat de opgave is. Voor meer informatie neem dan contact op met ons via info@zcnn.nl ter attentie van de cliëntenraad

Sociale kaart Groningen

Meer informatie over onze woonplekken in de stad Groningen is te vinden op: https://socialekaartgroningen.nl/organisatie.php?id=1082